ZAKŁAD WYKONAWSTWA SIECI ELEKTRYCZNYCH KRAKÓW S.A.
31-223 Kraków, ul. Pachońskiego 9
O firmie
Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Kraków S.A. działa na rynku elektroenergetycznym od 1976 roku.
Siedzibą Zarządu firmy jest miasto Kraków, natomiast oddziały rozmieszczone są w następujących miastach Polski Południowej: Krakowie, Tarnowie, Limanowej i Skawinie.

Firma zatrudnia ok. 300 pracowników. Pion techniczny stanowi ok. 65 inżynierów i techników. Szeroka oferta Zakładu to produkcja budowlano - montażowa wraz z wykonawstwem i usługami świadczonymi przez własną pracownię projektową.
Zakres projektowania i wykonawstwa obejmuje:
 • obiekty energetyczne liniowe i stacyjne,
 • remonty i instalacje urządzeń w elektrowniach,
 • roboty łączności przewodowej i bezprzewodowej.
  Wyżej wymienione usługi firma realizuje własnymi brygadami wykwalifikowanych pracowników oraz w oparciu o własne środki transportowo - sprzętowe, takie jak: dźwigi terenowe, podnośniki montażowe (z koszem), koparki i minikoparki, samochody terenowe, samochody techniczne, samochód pomiarowo-badawczy, ciągniki rolnicze i świdrostawiacze.

  W ramach produkcji we własnych wytwórniach Zakład zapewnia dostawę i montaż:
 • kontenerowych stacji transformatorowych,
 • prefabrykaty do indywidualnego montażu stacji transformatorowych,
 • rozdzielnie średniego i niskiego napięcia,
 • złączy kablowych i szaf,
 • konstrukcji energetycznych,

 • W zakresie obiektów energetycznych liniowych i stacyjnych wykonujemy:
 • linie energetyczne napowietrzne i kablowe od 0,4 do 110 kV,
 • stacje energetyczne wnętrzowe i napowietrzne do 110 kV,
 • instalacje elektryczne i teletechniczne, rozdzielnie wnętrzowe i napowietrzne.

  W zakresie remontów i instalacji urządzeń w elektrowniach wykonujemy:
 • remonty urządzeń produkcyjnych i pomocniczych,
 • remonty rurociągów i klap,
 • remonty instalacji i klap,
 • remonty wymienników ciepła,
 • remonty chłodników, chłodnic i oleju,
 • wykonywanie nowych dennic i orurowań,
 • wykonywanie konstrukcji stalowych i ich montaż,
 • wykonywanie powłok ochronnych konstrukcji,
 • wykonywanie obudów typowych i nietypowych z blachy trapezowej powlekanej lub cynkowej.

  W zakresie łączności przewodowej i bezprzewodowej oferujemy budowę instalacji teletechnicznych napowietrznych i kablowych, wież wolnostojących wraz z infrastrukturą towarzyszącą, pomieszczeń dla zabudowy urządzeń łączności wraz z pełnym zakresem prac projektowych.

  W zakresie oferowanych usług i produkcji zakład zapewnia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
  Klilkunastoletnie doświadczenie pozwala nam wprowadzać coraz to nowsze rozwiązania w zakresie urządzeń energetycznych, technologii prac, organizacji i zarządzania firmą.

 • ©2015 - ZWSE Kraków S.A.