19 maja 2020

Budowy, modernizacje i remonty

Budowy, modernizacje i remonty

  • energetycznych linii napowietrznych i kablowych nn i SN,
  • energetycznych linii napowietrznych z przewodami gołymi i izolowanymi (m.in. ACCES, EXCEL, w technologii prac pod napięciem PPN),
  • stacji transformatorowych napowietrznych, wnętrzowych i kontenerowych oświetlenia ulicznego,
  • sieci teletechnicznych i kanalizacji kablowych,
  • systemów zdalnego sterowania i nadzoru rozdzielni słupowych,
  • usuwanie awarii linii energetycznych powstałych w wyniku oblodzeni i huraganów