19 maja 2020

Dane spółki

Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Kraków S.A.
Ul. Krakowska 41
32-050 Skawina

NIP: 675-000-05-04
REGON: 350761676

Zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000060928
przez Sąd Rejonowy Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kontakt z nami:
tel. 12 633 14 95
tel. 12 415 06 45,
fax 12 633 18 95
e-mail: zwse@zwse.com.pl

Strona główna