7 stycznia 2017

Oferta

Budowy, modernizacje i remonty

 • energetycznych linii napowietrznych i kablowych nn i SN,
 • energetycznych linii napowietrznych z przewodami gołymi i izolowanymi (m.in. ACCES, EXCEL, w technologii prac pod napięciem PPN),
 • stacji transformatorowych napowietrznych, wnętrzowych i kontenerowych oświetlenia ulicznego,
 • sieci teletechnicznych i kanalizacji kablowych,
 • systemów zdalnego sterowania i nadzoru rozdzielni słupowych,
 • usuwanie awarii linii energetycznych powstałych w wyniku oblodzeni i huraganów
budowy_modernizacje_remony

Projekty linii i stacji elektroenergetycznych

Zakres projektowania obejmuje elektroenergetyczne linie napowietrzne i kablowe, stacje transformatorowe i oświetlenie uliczne.
diagnostyka_samochodowa

Remonty i modernizacje urządzeń cieplno-mechanicznych w elektrowniach

 • demontaż/montaż elementów konstrukcji młynów węglowych i separatorów,
 • wymiana tulei żeliwnych, płyt czołowych młyna, przekładni i elementów wieńca zębatego młyna, łożyska szyjowego młyna,
 • przewodów pyłowo-powietrznych,
 • wymiana pojedynczych płyt obwodowych i czołowych młyna,
 • remont elektrofiltrów,
 • remonty rurociągów i klap,
 • remonty instalacji i klap,
 • remonty wymienników ciepła,
 • remonty chłodników, chłodnic i oleju,
 • wykonywanie nowych dennic i orurowań,
 • wykonywanie konstrukcji stalowych i ich montaż,
 • wykonywanie powłok ochronnych konstrukcji,
 • wykonywanie obudów typowych i nietypowych z blachy trapezowej powlekanej lub cynkowej,
 • remont innych urządzeń mechanicznych elektrowni.
remony_urzadzen_cieplno-mechanicznych